CLEANTECH

CLEANTECH

CleanTech sector is één van de snelstgroeiende sectoren.

Duurzame energietechnologie is een snel groeiende markt,  wereldwijd met gemiddeld 6% groei per jaar tot zelfs 4.400 miljard euro in 2025. De CleanTech Business gaat in de komende jaren één van de belangrijkste economische sectoren worden!

Effectieve Micro-organismen en CleanTech ontwikkeling.

CleanTech Business

Ook in de CleanTech Business kan Effectieve Micro-organismen een grote rol spelen.

Denk hierbij aan:

  • Waterzuivering
  • Schoonmaak / reiniging
  • Geur / stankproblematiek
  • Afvalproblematiek

Producten met Effectieve Micro-organismen zullen een grotere rol gaan spelen in de nabije toekomst. Er komt steeds meer vraag naar milieuvriendelijke en duurzame alternatieven. Ook in de land- en tuinbouw speelt dit probleem.

Mestoverschot, tekort aan fosfaat, geurhinder, gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen. Al deze problemen vergen een andere kijk om tot een oplossing te komen.

Ontwikkelaars, producenten, afnemers en financiers van duurzame en schone technologieën werken hard om de komende jaren de CleanTech Business vorm te geven.

Marc-o-biotica kan u adviseren bij de introductie van deze milieuvriendelijke toepassingen in uw bedrijf of instelling.